Wniosek o niepodpisywanie dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw”


Wniosek o niepodpisywanie dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw”

 

My niżej podpisani, działając w imieniu Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, w skrócie UCiDK, który posiada umocowanie prawne w art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, jako konstytucyjny organ kontroli cywilnej, wnioskujemy na podstawie art. 63 KRP w związku z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 126 ust. 2 i art. 130 KRP, o niepodpisywanie

dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw” otrzymanego z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uzasadnienie. 

W dniu 10.07.2023 r. wysłaliśmy maila między innymi do Marszałka Sejmu Elżbiety Witek, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, w tym do wiadomości Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu do tego wniosku przedstawiliśmy dowody i argumenty na to, że KRP nie przewiduje takiej ustawy, jak też, nie przewiduje zmian do ustaw, czyli ustaw zmieniających. Również wskazaliśmy w uzasadnieniu do tego wniosku wiele nieprawidłowości w procedurze legislacyjnej, jak też to, że partie polityczne nie mają umocowania prawnego do tego, aby pełnić rolę władzy ustawodawczej, czy wykonawczej. Dowodem w tej sprawie jest zapis art. 11 KRP. Tak więc przedstawiciele partii nie mają prawa uczestniczyć w procesie tworzenia prawa.
Te nasze dowody i argumenty nie zostały uwzględnione oraz nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na nasz wniosek do pani Marszałek Sejmu, która wiedząc o bezprawnych działaniach, w tym zakresie, nadal je kontynuowała wraz z posłami partyjnymi, czego dowodem były dalsze prace nad wprowadzeniem niekonstytucyjnej ustawy zmieniającej. Takie działanie pani Marszałek Sejmu należy uznać za świadome i celowe działania przestępcze na szkodę Narodu, który w 1997 r. w referendum konstytucyjnym nie wyraził zgody na naruszanie zapisów konstytucyjnych oraz na dowolną ilość ustaw. Przypominamy, że KRP przewiduje około 130 ustaw, choć konstytucjonalista z Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Dudek i doktor prawa Paweł Mucha twierdzą, że KRP przewiduje około 150 ustaw. Jednak to nie jest w tej sprawie tak istotne, jak to, że żaden artykuł z KRP nie przewiduje zmiany ustawy (tzw. ustawy zmieniającej), jak też nie przewiduje ustawy, o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Tak więc oczywistym jest, że skoro KRP nie przewiduje takiej ustawy, to nie ma prawa znajdować się ona w powszechnym obiegu prawnym, nawet gdyby całkowicie upartyjniony Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest ona zgodna z KRP.

Do powyższego dodać należy, że KRP przewiduje nawet tytuły ustaw oraz artykuły, z których mają one się wywodzić. I tak dla przykładu podamy, że art. 182 KRP przewiduje ustawę – „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, a takiej ustawy jeszcze nie ma. Również nie ma ustawy wynikającej z art. 100 ust. 3 KRP, czyli ustawy - „Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów”. Są za to tysiące ustaw w obiegu prawnym, których KRP nie przewiduje, a które to ustawy realizują interesy partii politycznych bądź korporacji, szczególnie zagranicznych. Polski Naród zaś, pod wpływem działania tych nielegalnych ustaw, jest sprowadzany do roli niewolnika, któremu nie należą się nawet te prawa, spisane i zatwierdzone przez prawie 6,5 miliona obywateli, podczas referendum konstytucyjnego. Z tego wynika, że demokracji i praworządności w Polsce faktycznie nie ma, a o prawach obywateli należy zapomnieć, bo mają oni tylko obowiązki wynikające z fałszywych dokumentów o znaczeniu prawnym. Jednym z takich dokumentów jest właśnie przedmiotowa ustawa.

Mając powyższe na uwadze oraz szczególnie art. 2, art. 7, art. 8, art. 44, art. 82, art. 126 ust. 2 i art. 130 KRP zasadnym jest, aby Prezydent RP Andrzej Duda nie podpisywał całkowicie niekonstytucyjnej ustawy, bo tak należy określać każdą ustawę, której KRP nie przewiduje.

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok