Nielegalne wybory 2023

Chcesz pomóc w przywracaniu praworządności w Polsce, chcesz zadbać o własne sprawy?
W tym miejscu znajdują się pisma, z którymi powinien zapoznać się każdy przedstawiciel władzy publicznej.
Dodatkowo informuj Polaków o podejmowanych działaniach i zapraszaj ich do współpracy w naszych wspólnych sprawach.

Pisma te wysłał do jak największej liczby osób, gmin, mediów, czy firm.

Do urzędów gmin dodatkowo dołącz wnioski, między innymi o:

1) nie organizowanie wyborów na podstawie nielegalnie obowiązujących przepisów partyjnych;

2) wsparcie działań UCiDK w kwestii zmiany systemu zarządzania Polską;

3) schowanie do piwnic lub do archiwów, wszystkie nielegalne ustawy, rozporządzenia, czy ratyfikowane umowy międzynarodowe, a obecnie posługiwać się wyłącznie zapisami Konstytucji RP oraz prawem miejscowym.


 

Znak TYTUŁ LINK Adresat Data

UCiDK 1/2023

Oświadczenie UCiDK nr 1

w sprawie unieważnienia, z dniem 01.09.2023 r. niżej wymienionych ustaw

oraz wnioski w sprawie bezprawnych:

 

  1. opłat abonamentowych;

  2. składek ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

  3. opłat za przejazd autostradami;

  4. wszelkiego rodzaju kar, w tym odsetek za nieterminowe płacenie podatków, co narusza szczególnie art. 42 ust. 3 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP;

  5. innych obciążeń finansowych obywateli, w tym opłat sądowych i skarbowych,
    które są niedopuszczalne na podstawie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 63, art. 77 ust. 2
    i art. 217 KRP.

Pobierz .pdf

Prezydenta RP; Marszałka Sejmu: Marszałka Senatu; Prezesa Rady Ministrów; Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewodów i Komendy Głównej Policji.

15.08.2023 r. 

UCiDK 7/2023

Wnioski w sprawie panującego bezprawia

oraz konieczności zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską.

Pobierz .pdf

Do: władzy publicznej, to jest,

do jednostek samorządu terytorialnego,

w tym do wszystkich Radnych

Do wiadomości: Prezydenta RP,

Rzecznika Praw Obywatelskich,

Prezesa NIK, media społecznościowe, organizacji i przedsiębiorców.

10.10.2023 r.

UCiDK 8/2023

Oświadczenie UCiDK nr 2

w sprawie unieważnienia, z dniem 10.10.2023 roku niekonstytucyjnych ustaw i rozporządzeń dotyczących wyborów i referendów oraz wnioski w tej kwestii.

Pobierz .pdf

Prezydenta RP; Marszałka Sejmu: Marszałka Senatu; Prezesa Rady Ministrów; Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewodów i Komendy Głównej Policji.

10.10.2023 r.

UCiDK 10/2023

Oświadczenie UCiDK nr 4

w sprawie unieważnienia referendum i wyborów, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku.

 

Pobierz .pdf

Prezydenta RP; Marszałka Sejmu: Marszałka Senatu; Prezesa Rady Ministrów; Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendy Głównej Policji,

Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Obywateli, z prośbą, o rozpowszechnianie

tego dokumentu prawnego.

 
 

18.10.2023 r.

 

Protest wyborczy.

Protest wyborczy przeciwko ważności wyborów wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie w tym terminie protestu w polskiej placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu Najwyższego

 

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok