Oświadczenie UCiDK nr 4 w sprawie unieważnienia referendum i wyborów, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku.

Oświadczenie UCiDK nr 4

w sprawie unieważnienia referendum i wyborów, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku.

 

My niżej podpisani, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP oraz na podstawie art. 2 ust. 17, ust. 26, ust. 29, ust. 43 i ust. 49 Statutu CiDK, wydajemy pokontrolne Oświadczenie UCiDK nr 4 w sprawie unieważnienia, z dniem 20.10.2023 roku, referendum i wyborów, które odbyły się niezgodnie z KRP, w dniu 15.10.2023 roku.

 

Uzasadnienie.

 

Referendum i wybory do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku, nie mogą być uznane za ważne gdyż:

 

1) Kandydatami na posłów i senatorów były osoby, które należą do partii politycznych, a zgodnie z art. 11 KRP, który nie przewiduje żadnej ustawy, partie te, czyli ich członkowie, mogą jedynie wpływać (nie pełnić funkcje władzy ustawodawczej, czy wykonawczej) w sposób demokratyczny, to jest, na przykład za pomocą referendum, na kształtowanie (nie realizację) polityki państwa. Ponadto partie te w sposób niedemokratyczny decydowały kto może być na ich listach wyborczych, co ewidentnie naruszało, między innymi, art. 2, art. 4, art. 8, art. 32, czy art. 37 ust. 1 KRP. Również z art. 100 ust. 1 KRP wynika, że partie polityczne mogą (nie muszą) zgłosić (nie pisze, że swoich członków partii, bo takiego zapisu być nie może mając na uwadze art. 4 i art. 11 KRP) kandydatów na posłów i senatorów.

2) Kontrolę nad wyborami pełniła całkowicie nielegalnie działająca organizacja utworzona przez partię polityczną jeszcze w czasach komunistycznych, czyli, Państwowa Komisja Wyborcza (PKW), której KRP nie przewiduje. Od kontroli wyborów, zgodnie z art. 26 ust. 2, art. 202 ust. 3 i art. 203 Konstytucji ma być Najwyższa Izba Kontroli oraz Cywilna i Demokratyczna Kontrola, jako drugi konstytucyjny i kolegialny organ kontrolny. Ponadto w PKW bezprawnie są zatrudnieni sędziowie, w tym z Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są przedstawicielami Narodu Polskiego, bo Naród nigdy ich nie wybierał do władzy sądowniczej. Dodatkowo KRP nie przewiduje takich kompetencji kontrolnych dla władzy sądowniczej.

3) Zgodnie z art. 101 ust. 1 KRP, ważność wyborów do Sejmu i Senatu ma stwierdzać Sąd Najwyższy, ale tylko taki, w którym są przedstawiciele Narodu Polskiego. Obecnie Naród Polski nie ma pojęcia czyimi przedstawicielami są sędziowie, którzy sami i bez zgody Narodu Polskiego usadowili się w sądach, udając władzę sądowniczą.

Naród Polski nigdy nie wybierał władzy sądowniczej, a więc ta władza nie ma prawa zatwierdzać ważności wyborów, jak też, nie ma prawa rozpatrywać żadnej sprawy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości!

4) Nie ma ustawy dotyczącej wyborów, a przewidzianej w art. 100 ust. 3 KRP, której tytuł wynika wprost z tego artykułu i powinna to być ustawa - „Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów”. Warto wiedzieć, że nic więcej w tej ustawie być nie może, niż tylko to, co wynika z treści tytułu tej ustawy. To potwierdza również fakt, że w takiej ustawie nie ma prawa być opisana rola PKW, wymyślona pod potrzeby partyjne metoda Dhonda, progi wyborcze, czy przewodnia rola partii, bo to już kiedyś Naród Polski miał, a jak widać nieskutecznie się tego pozbył. Obecne ustawy partyjne, dotyczące w tym przypadku wyborów, są korzystne tylko dla partii, a nie Narodu Polskiego. Na dodatek nie są przewidziane w KRP oraz nie posiadają też orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (TK), które powinny być opublikowane w Monitorze Polskim, jako dowód na ich zgodność z KRP. To wprost wynika z art. 188 ust. 3 i art. 190 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP.

Wyjaśnienia wymaga również fakt, że TK musi wydawać orzeczenia z urzędu, a nie na wniosek, gdyż na wniosek złożony do TK, TK wydaje tylko wyroki, a nie orzeczenia. Tak więc, skoro do ustaw partyjnych nie ma orzeczeń TK, to znaczy, że są one na 100% niezgodne z KRP do czasu, aż legalnie działający TK nie orzeknie inaczej.

Do powyższego dodać należy, że w dniu 10.10.2023 r. oraz w dniu 11.10.2023 r. UCiDK wysłał do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, między innymi, Oświadczenie UCiDK nr 2, o pokontrolnym unieważnieniu wszystkich ustaw partyjnych dotyczących referendum i wyborów.
Był to Nasz konstytucyjny obowiązek wynikający szczególnie z art. 82 KRP. To jednak nie przyniosło żadnego pozytywnego skutku, gdyż wybory i tak się odbyły na podstawie nielegalnie obowiązujących ustaw partyjnych. W ten sposób Naród Polski został kolejny raz oszukany, bo poszedł na wybory, będąc przekonany, że odbywają się zgodnie z KRP. Tak jednak nie było, bo tym razem został oszukany, przez władze publiczne, to jest, jednostki samorządu terytorialnego, które świadomie i celowo działały na korzyść zorganizowanych grup przestępczych, czyli partii politycznych, a nie na korzyść Narodu Polskiego. Mamy tylko nadzieję, że Naród Polski kiedyś dokona rozliczeń tego bezprawia i oszustwa, tym bardziej że art. 44 KRP nie przewiduje przedawnienia tego typu spraw. Mamy też nadzieję, że kary z powyższego tytułu będą niewielkie, ale tylko wówczas, gdy włodarze gmin, w tym Radni, naprawią to co popsuli, czyli, pomogą wprowadzić prawdziwy ład konstytucyjny poprzez zmianę systemu zarządzania Polską. Jest to możliwe w oparciu o art. 2, art. 4 i art. 82 KRP. Naród Polski bowiem może sprawować władzę bezpośrednio, to znaczy, bez przedstawicieli partyjnych.
Nie musimy mieć co cztery lata lub częściej, bardzo kosztownych, wyborów tajnych, niekonstytucyjnych i kontrolowanych przez wspólników organizacji partyjnych, a nie przez organy konstytucyjne do tego przewidziane w KRP. Możemy wybierać swoich pełnomocników za pomocą pełnomocnictw, które w każdej chwili możemy cofnąć i dać innej osobie. Pełnomocnik, który utraci ponad 50% otrzymanych pełnomocnictw, w trybie natychmiastowym utraci zajmowane stanowisko publiczne lub państwowe. Na jego miejsce zostanie powołany kolejny pełnomocnik z największą liczbą otrzymanych pełnomocnictw.

Mając powyższe na uwadze liczymy na to, że włodarze gmin uznają ten dokument, za ważny, zgodny z KRP i dla dobra wspólnego oraz z tego samego powodu podejmą współpracę z UCiDK, w kwestii wprowadzenia konstytucyjnego porządku prawnego i zmiany systemu zarządzania Polską, z systemu partyjnego (nieprzewidziany w KRP) na system prawdziwie demokratyczny.

 

 

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok