Oświadczenie UCiDK nr 4

w sprawie unieważnienia referendum i wyborów, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku.

 

My niżej podpisani, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP oraz na podstawie art. 2 ust. 17, ust. 26, ust. 29, ust. 43 i ust. 49 Statutu CiDK, wydajemy pokontrolne Oświadczenie UCiDK nr 4 w sprawie unieważnienia, z dniem 20.10.2023 roku, referendum i wyborów, które odbyły się niezgodnie z KRP, w dniu 15.10.2023 roku.

Oświadczenie UCiDK nr 3

w sprawie unieważnienia, z dniem 20.10.2023 roku niekonstytucyjnych ustaw i rozporządzeń przygotowanych bezprawnie przez partie polityczne oraz z całkowitym naruszeniem szczególnie art. 39, art. 47 i art. 68 KRP.

 

My niżej podpisani, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP oraz na podstawie art. 2 ust. 17, ust. 26, ust. 29, ust. 43 i ust. 49 Statutu CiDK, wydajemy pokontrolne Oświadczenie UCiDK nr 3 w sprawie unieważnienia, z dniem 20.10.2023 roku, niekonstytucyjnych ustaw i rozporządzeń przygotowanych bezprawnie przez partie polityczne oraz z całkowitym naruszeniem szczególnie art. 39, art. 47 i art. 68 KRP, to jest, UNIEWAŻNIAMY MIĘDZY INNYMI:

Oświadczenie UCiDK nr 2

w sprawie unieważnienia, z dniem 10.10.2023 roku niekonstytucyjnych ustaw i rozporządzeń dotyczących wyborów i referendów oraz wnioski w tej kwestii.

 

My niżej podpisani, działając na podstawie art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP oraz na podstawie art. 2 ust. 17, ust. 26, ust. 29, ust. 43 i ust. 49 Statutu CiDK, wydajemy pokontrolne Oświadczenie UCiDK nr 2 w sprawie unieważnienia, z dniem 10.10.2023 roku, niekonstytucyjnych ustaw i rozporządzeń dotyczących wyborów i referendów to jest, UNIEWAŻNIAMY:


Wnioski w sprawie panującego bezprawia

oraz konieczności zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską.

 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 16 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 166 ust. 1 KRP, jako konstytucyjny organ Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, w skrócie UCiDK, działający w oparciu o art. 26 ust. 2 KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, wnioskujemy o:

  1. zaniechanie wszelkich działań w kwestii organizowania wyborów przedstawicieli partyjnych (nie Narodu) do Sejmu i Senatu, zarządzonych, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na dzień 15.10.2023 r.;

  2. pomoc i współpracę w zakresie zmiany bezprawnego systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską, czyli systemu partyjno-dyktatorskiego


Wniosek o niepodpisywanie dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw”

 

My niżej podpisani, działając w imieniu Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, w skrócie UCiDK, który posiada umocowanie prawne w art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, jako konstytucyjny organ kontroli cywilnej, wnioskujemy na podstawie art. 63 KRP w związku z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 126 ust. 2 i art. 130 KRP, o niepodpisywanie


Wniosek o powołanie do składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN)

trzyosobowej delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli (UCiDK)


Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 26 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82, art. 126 ust. 2, art. 130, art. 135
i art. 144 ust. 3, pkt 26 KRP oraz w zw. z art. 2 ust. 34 Statutu CiDK (Cywilnej i Demokratycznej Kontroli) wnioskujemy o:

Oświadczenie UCiDK nr 1

w sprawie unieważnienia, z dniem 01.09.2023 r. niżej wymienionych ustaw

oraz wnioski w sprawie bezprawnych:

  1. opłat abonamentowych;

  2. składek ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

  3. opłat za przejazd autostradami;

  4. wszelkiego rodzaju kar, w tym odsetek za nieterminowe płacenie podatków, co narusza szczególnie art. 42 ust. 3 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP;

  5. innych obciążeń finansowych obywateli, w tym opłat sądowych i skarbowych, które są niedopuszczalne na podstawie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 63, art. 77 ust. 2 i art. 217 KRP.

Wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy  - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w związku z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 121 ust. 2 KRP, wnioskujemy, jako konstytucyjny organ Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, funkcjonujący w oparciu o art. 26 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, o odrzucenie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy  - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Przedsądowe wezwanie do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji!

Za pismem Dz.P.UCiDK.poz.01 z dnia 17.07.2022r. wystosowanym do Pana Wojciecha Kornowskiego, żądamy natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania informacji fałszywych oraz wprowadzających w błąd Naród Polski, w tym swoich koalicjantów, że UCiDK jest członkiem Koalicji Zjednoczeni Ponad Podziałami! Jest to informacja nieprawdziwa, całkowicie sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która uniemożliwia Cywilnej i Demokratycznej Kontroli ubieganie się o pełnienie władzy publicznej i państwowej oraz sprzeczna ze Statutem CiDK znajdującym się na stronie www.ucidk.pl

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok